Ekipageanpassad träning

Att individanpassa träningen för hund och förare, eller egentligen kan man säga ekipageanpassa träningen, det är otroligt svårt. Men för att resultatet ska bli så bra som det bara kan så måste man anpassa upplägget av träning till ekipaget man tränar/hjälper.

Det krävs en hel del erfarenhet av olika hundtyper och framförallt av olika människotyper för att få till det. Alla är individer och alla är unika vilket gör att man som hundägarcoach måste börja med att lära känna ekipaget. Man måste lyssna in och iaktta noggrant innan man börjar ge råd. Man måste ställa frågor, många frågor och inte köra över ekipaget med den metod som man själv känner mest för eller rättare sagt passar bäst för att utföra tillsammans med sin egen hund. Det kan faktiskt vara så att samma hund fungerar på helt olika sätt med olika förare. Så det är ekipaget i sin helhet man måste titta på för att skapa en så rättvis bild som möjligt och även ha möjlighet att coacha fram rätt metoder för just detta ekipage.

Detta gör att det är otroligt svårt att via sociala medier eller mailledes råda hundägare att använda metoder utifrån det skrivna ordet. Har man inte sett ekipaget in action så är det otroligt svårt att välja rätt metod för inlärning/träning. Har du inte sett tajmingen hos föraren och har du inte sett hundens reaktioner hur kan du då säga att något är rätt eller fel??

Ser många förståsigpåare på nätet som vet allt om hundträning och vilka metoder som ALLA bara måste anamma. De totaldissar vissa metoder och talar om att de som använder sig av dessa är dårar eller något annat otrevligt. Men hur kan de veta, utan att ha träffat och sett ekipaget, att just de metoder som de förespråkar fungerar för det frågande ekipaget?

Ibland ger även jag råd via mail eller på sociala medier, men oftast, 99% av fallen så vill jag träffa ekipaget. Jag vill se hur de fungerar tillsammans, hur hunden reagerar i olika situationer/miljöer och hur föraren hanterar dessa reaktioner. Då först kan jag ge en rättvis coachning som förhoppningsvis kan fungera för ekipaget. Det måste vara ett samspel mellan förare, hund och mig som hundägarcoach. Vi måste komma till konsensus.

Jag dissar på intet vis att man ställer frågor och söker svar via nätet, nätet är helt fantastiskt och man hittar massor med bra tips och råd då man söker något. Men som alltid, använd ett hövligt språk, våga känna efter om det passar dig innan du provar allt och inget 🙂
Ibland blir jag helt förskräckt hur illa människor kan låta gentemot varandra då de sitter bakom en skärm och skriver. Våra ungar idag har ett grovt och otrevligt språkbruk över lag och i skolan är det kris. Vart lär sig ungarna allt detta? Ja, jag tror i alla fall att nätet har en väldigt stor del i hur vi idag har börjat bete oss mot varandra och att detta även flyttats ut till samhället, stan, skolan där vi möter varandra face to face.

Nog om detta, jobba på att ekipageanpassa er träning så ska ni se att ni kommer framåt. Ta hjälp av någon som är villig att träffas och titta på er live, som också ställer frågor och intresserar sig för er som ett ekipage. Någon som inte trycker på med en metod direkt utan att ha den minsta lilla aning om hur verkligheten ser ut och hur ni fungerar tillsammans som ett team. För teamwork mellan hunden och föraren  det är A & O. Då blir ni dreamteam så småningom 🙂

//Lillemor med flock

Facebooklinkedin